Ondernemen

Wijzigingen in de WBSO 2022 tov 2021

Op Prinsjesdag werden de plannen voor volgend jaar bekend gemaakt door het demissionaire kabinet. Voor innovatieve ondernemers is dit een belangrijk moment. Ze krijgen namelijk inzicht in de beleidswijzigingen. Ook rond de WBSO zijn er wijzigingen.

Wijzigingen vanaf 2022

  • Crisismaatregel verhoging van de percentages wordt stopgezet
  • De aanvraagtermijnen mogen elkaar overlappen
  • Terugmelden van uren en kosten/uitgaven wordt eenvoudiger en niet meer gerelateerd aan een beschikking of aanvraagperiode
  • WBSO-voordeel kan direct verrekend worden bij een beschikking, hierdoor kan de liquiditeit effectief worden ingezet

Crisismaatregel teruggedraaid: eerste schijf 32%

Omwille van de coronacrisis werd vorig jaar het reguliere en het starterstarief verhoogd. De reden hiervoor was om de investeringen in R&D op peil te houden. Wanneer er gekeken wordt naar het aantal R&D-uren, is er geen daling te zien. Hierdoor wordt in 2022 het tarief van de eerste schijf teruggebracht naar 32% in plaats van 40%. Ook voor de starters wordt het tarief teruggebracht van 50% naar 40%. 

Doorlopend indienen

Vanaf 2022 wordt het indienen van de WBSO aanvragen flexibeler. In de voorbije jaren moesten WBSO-projecten elkaar opvolgen, dit hoeft vanaf 2022 niet meer. Vanaf volgend jaar mogen de projecten elkaar namelijk overlappen. Nog een verandering vanaf 1 januari 2022 is dat ondernemers een WBSO-aanvraag kunnen indienen die de eerstvolgende kalendermaand van start gaat. Dit kan ook als er al een S&O-verklaring is opgenomen in die maand. Het gevolg hiervan is dat ondernemers kunnen inspelen op nieuwe projecten en eerder de verwachte uren, kosten of uitgaven opvoeren voor de reeds toegekende projecten.

Invullen WBSO realisatiemelding eenvoudiger

Bedrijven laten aan de RVO per tijdvak weten hoeveel uren, kosten en uitgaven ze daadwerkelijk besteed hebben aan R&D-activiteiten via de realisatiemelding. Dit is voor ondernemingen een enorme administratieve last. Vanaf 2022 moeten ondernemingen nog wel de realisatiemelding doorgeven aan de RVO, alleen hoeven de uren, kosten en uitgaven geen betrekking meer te hebben op de verschillende S&O-verklaringen. Het totaal mag de toekenning in de verschillende aanvragen niet overschrijden.

WBSO-voordeel verrekenen flexibeler

Vanaf 2022 kunnen ondernemers zelf bepalen wanneer ze, na afgifte van de S&O-verklaring, hun WBSO-voordeel wensen te verrekenen. Zo is het mogelijk dat de aftrekpost volledig wordt toegepast vanaf de eerste loonaangifte na de beschikking. Het gevolg hiervan is dat het aantal verrekenmomenten en samenhangende administratieve last daalt.

Verbreding definitie programmatuurVorig jaar deed Staatssecretaris Keijzer aanbevelingen voor de verbreding van de WBSO-regeling aan de kamer. De aanbevelingen waren voornamelijk gericht op het wijzigen van de definitie programmatuur bij de ICT projecten. De aanbevelingen zijn momenteel nog niet overgenomen en worden verder onderzocht. Wellicht komen deze aanpassingen in 2022, maar op dit moment is hier nog niets over bekend.


Maximaal voordeel


Voor nu kunnen we constateren dat ook in 2022 de WBSO-regeling voor ondernemers met een eigen R&D beheer interessant blijft. Vanuit De Breed & Partners ondersteunen wij graag ondernemers bij de aanvraag en het optimaliseren van het te realiseren voordeel.

Hoe vraag ik WBSO aan?

Een WBSO kan je aanvragen bij het eLoket van de RVO. Dit kost wel veel tijd en energie. Wij, De Breed & Partners, kunnen dit sneller en beter regelen. De aanvraag dient te voldoen aan de regels en verwachtingen van de RVO. De gewenste formaliteiten en het technisch niveau wordt als lastig ervaren. Wil je jouw kans op toekenning verhogen? Meld je dan hier aan en wij helpen jou.

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *