Business Ondernemen Trends Weetjes

Wat doet een arbodienst in Nederland precies?

Lang niet iedereen zal ooit eens van een arbodienst hebben gehoord. Logisch ook, want als burger zijnde krijg je er niet zomaar mee te maken. Bedrijven daarentegen krijgen er wel veel mee van doen. Daarom is zo’n arbodienst dan ook uitermate belangrijk. In deze blog leggen we je uit waarom dat zo is.

Streven naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers

In ieder bedrijf komt het wel eens voor dat er iemand langdurig ziek is of om een andere reden lange tijd niet op het werk komt. Voor zowel de werkgever als de werknemer is dat niet handig, want de werknemer kan niet aan de slag en de werkgever moet de zieke werknemer evengoed doorbetalen. In zulke gevallen zal er normaliter een arbodienst worden ingeschakeld. Zij proberen er door middel van zorgvuldig verzuimbeleid voor te zorgen dat het verzuim in een bedrijf wordt teruggedrongen.

Hoe ze dat dan doen? Daarvoor stelt de arbodienst verschillende dingen in werking. Zo wordt er een bedrijfsarts ingezet en worden er tevens een casemanager en een mediator bij het proces betrokken. De laatstgenoemde helpt bij het oplossen van conflicten tussen personen op de werkvloer. Alles wordt uiteindelijk in het werk gesteld om er maar voor te zorgen dat het verzuim wordt teruggedrongen. Er wordt constant gestreefd naar duurzame inzetbaarheid.

De arbodienst staat garant voor vele diensten

Ook voor andere diensten kan je bij de arbodienst in Nederland terecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan trainingen, waarbij de mensen van de arbodienst de leidinggevenden van de werkgever helpen om effectief om te gaan met inzetbaarheid en verzuim. Maar ook wordt er professionele psychosociale begeleiding geboden. Daarbij wordt er door een vertrouwenspersoon of een bedrijfsmaatschappelijk medewerker geholpen om persoonlijke of onderlinge problemen bij de werknemer op te lossen.

Veiligheid en preventie

Als laatste wordt er ook veel aandacht besteed aan veiligheid en preventie. Een gezonde werkomgeving is de key en op basis van onderzoek, analyse en concrete verbetermaatregelen wil een arbodienst in Nederland ervoor zorgen dat het bedrijf dan ook daadwerkelijk gezond wordt. Een bedrijfsongeval zit immers in een klein hoekje en daar moet door middel van de veiligheid en preventie van worden afgezien. 

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *