Business Ondernemen Weetjes

Informatiebeveiliging is belangrijker dan ooit!

Met de ingang van de AVG in 2018 zijn de regels rondom gegevensbescherming extra aangescherpt. Als organisatie dient u dan ook uw informatiebeveiliging op orde te hebben. Een datalek heeft voor uw organisatie niet alleen financiële gevolgen, maar ook uw reputatie wordt aangetast. Wij van Digitrust willen u graag helpen met het beveiligen van uw gegevens. Met een ISO 27001 certificering zorgt u ervoor dat een datalek van uw klanten en uzelf wordt geminimaliseerd. 

Wat is een ISO 27001 certificering?

De ISO 27001 is wereldwijd een erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. In de ISO 27001 norm zijn alle eisen aan informatiebeveiliging vastgelegd. Met een certificering tegen deze norm maakt u aantoonbaar dat u een werkend managementsysteem voor informatiebeveiliging heeft. Bovendien geldt de certificering als een eis bij veel aanbestedingen. 

De eerste stap naar een certificering

Zonder ISO 27001 audit is het niet mogelijk om de ISO 27001 certificering te verkrijgen. Het is dé manier om aan te tonen dat u een goed managementsysteem voor informatiebeveiliging heeft. Tijdens de eerste audit controleert de auditor of het managementsysteem voldoet aan de norm. Het is belangrijk om daar de checklist op aan te passen, zodat u zich voorbereidt op de juiste situatie. De auditor beoordeelt niet of het systeem en de organisatie 100% veilig zijn, maar gaat na of de werkwijze op het gebied van informatiebeveiliging voldoet aan de ISO 27001 norm.

Behaal je certificaat bij Digitrust

DigiTrust helpt uw organisatie graag bij het realiseren van uw certificering en is in Nederland dé expert op het gebied van informatiebeveiliging. We hebben een eigen team van auditoren, die goed kijken naar de context van uw organisatie. Bij Digitrust kunt u verwachten dat u snel reactie krijgt op al uw vragen, op korte termijn een audit inplannen en scherpe dagtarieven.  

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *