Business

Lean Six Sigma is relevanter dan ooit

De jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw werden gekenmerkt door snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Niet vreemd dus dat gedurende deze decennia veranderingen en verandermanagement hot issues werden binnen ondernemingen. Vele verandermanagementmethoden zijn een vroege dood gestorven. Onder andere omdat ze in theorie aannemelijk klonken, maar de praktijk toch anders bleek. Twee strategische benaderingen die wel erg effectief bleken, waren Lean en Six Sigma. Vanaf de millenniumwisseling werden deze samengevoegd tot het managementsysteem Lean Six Sigma. Hieronder lees je er meer over waarom deze methodiek relevanter is dan ooit.

Een veranderende wereld vraagt om voortdurende aanpassingen

De laatste jaren lijken regionale en mondiale veranderingen elkaar steeds sneller op te volgen. Het is heel menselijk in dergelijke tijden op zoek te gaan naar stabiliteit en zekerheid. Voor ondernemingen werkt dit echter niet. In plaats van stug vasthouden aan de huidige manier van werken en aan de producten of diensten die geleverd worden, is het belangrijk voortdurend te blijven zoeken naar manieren om meer klantwaarde te creëren en efficiënter te opereren.

Lean Six Sigma speelt precies op deze twee zaken in. Vanuit de Six Sigma-optiek kijkt men vooral naar hoe een meer consistente en betere kwaliteit bereikt kan worden, voor een hogere klantwaarde. Lean draait daarnaast vooral om het stroomlijnen van processen. Bedrijfsactiviteiten of andere elementen die geen waarde toevoegen worden hierbij opgespoord en geëlimineerd. Lean Six Sigma hanteert hierbij de datagedreven DMAIC-structuur: Define, Measure, Analyze, Improve en Control.

Rollen en niveaus binnen Lean Six Sigma

Er worden binnen Lean Six Sigma diverse rollen en niveaus onderscheiden. 

Een projectkernteam bestaat meestal uit Black en Green Belts. Iemand met een Lean Six Sigma Black Belt kan zelfstandig grote veranderprojecten op afdelingsniveau in gang zetten en begeleiden. Professionals met een Lean Six Sigma Green Belt hanteren de methode binnen hun eigen functionele taakgebied. Vooral binnen grotere organisaties kunnen er ook nog Yellow of White Belts zijn, respectievelijk vakspecialisten die onder begeleiding kleine projecten kunnen oppakken en uitvoerenden met basiskennis van de verandermanagementmethode. Soms worden ook nog aanvullende rollen onderscheiden, namelijk Champion (operational manager), Sponsor (proceseigenaar) en Master Black Belt (Lean Six sigma expert).

Bij MKPC opleidingen kun je terecht voor opleidingen voor jezelf of voor je team op Green of Black Belt niveau.

Continu op zoek naar verbetering

Lean Six Sigma kenmerkt zich vooral door de bottom-up-benadering. In plaats van een van bovenaf opgelegd verandertraject leert iedereen binnen een onderneming aan voortdurend op zoek te zijn naar verbeteringen. Dit maakt een onderneming flexibeler, en heeft deze minder moeite met nieuwe uitdagingen.

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *