Financieel Ondernemen

Hulp van een gedegen arbodienst bij de Risico Inventarisatie & Evaluatie

Voor een arbeidsomstandighedenbeleid dat optimaal functioneert, vormt de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) het uitgangspunt. Volgens deze wet is elke werkgever in Nederland verplicht om een basiscontract af te sluiten met een arbodienst. Je dient als werkgever aan alle verplichtingen van deze wet te voldoen, om je bedrijf gezond te houden en om te voorkomen dat je boetes van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt. Naast verzuimbegeleiding behoort het tot de kerntaken van een gecertificeerde arbodienst om werknemers en werkgevers te ondersteunen bij het opstellen van een arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. Daarnaast richt de dienstverlening van een arbodienst zich op bewaking van de taken uit de Wet verbetering poortwachter, proactief advies gericht op het voorkomen van verzuim, en de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). 

Hoe dringt de Risico Inventarisatie & Evaluatie risico’s op de werkvloer terug?

• Inventarisatie: alle risico’s binnen jouw organisatie in één overzicht; 

• Evaluatie: het sorteren van de risico’s met daarbij de belangrijkste risico’s bovenaan; 

• Plan van Aanpak: wie doet wat en wanneer? Hoe wordt het allemaal betaald? 

• Toetsen: je laat de Risico Inventarisatie & Evaluatie en het Plan van Aanpak toetsen; 

• Actueel houden van de inventarisatie. 

Verplichting vanuit de Arbowet

Het is voor werkgevers vanuit de Arbowet verplicht om de Risico Inventarisatie & Evaluatie als instrument in te zetten. Uiteraard is het onmogelijk om alle risico’s op de werkvloer weg te kunnen nemen, maar je kunt ze wel zoveel mogelijk proberen te beperken en te verminderen als je op de hoogte bent van de risico’s die je medewerkers lopen. Omdat dit feitelijk de basis is voor ieder gedegen preventiebeleid, kun je de daad bij het woord voegen door te starten met een RI&E. Daarom is dit verplicht voor elke ondernemer met medewerkers in dienst. 

Hulp bij het opstellen en uitvoeren 

Een gecertificeerde arbodienst kan je als werkgever ondersteunen bij het opstellen en het uitvoeren van de RI&E. De Risico Inventarisatie & Evaluatie bestaat uit een document dat de risico’s binnen je onderneming in kaart brengt en uit een lijst met oplossingen. Jouw preventiemedewerker kan deze lijst opstellen met behulp van het instrument dat je kunt selecteren op de website rie.nl. Bij deze inventarisatie kun je eventueel de hulp inschakelen van een arbeidshygiënist of een hoger veiligheidskundige. Het is tevens mogelijk om de inventarisatie geheel uit handen te geven aan de experts van een arbodienst. Verder is het belangrijk te weten dat de Risico Inventarisatie & Evaluatie afhankelijk van de grootte van je onderneming, moet worden getoetst door een gecertificeerde arbodienst. 
Je doet er dus hoe dan ook verstandig aan om een adviseur van een gerenommeerde arbodienst te raadplegen. Ook geeft die je antwoorden op vragen zoals: mag een medewerker een gesprek met de werkgever weigeren tijdens ziekte en hoe kan ik mijn verzuimbegeleiding het beste inrichten om zieke medewerkers snel en gezond te laten  re-integreren?

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *