Business Financieel Ondernemen Trends Weetjes

De WIA-uitkering: waar moet je op letten?

De WIA-uitkering is van toepassing bij medewerkers of werknemers die langere tijd ziek zijn. WIA staat voor Wet werk en inkomen en wordt per 1 januari 2023 gewijzigd. Dat komt namelijk omdat het wettelijk minimumloon flink omhoog is gegaan. De hoogte van de uitkering is weer gebaseerd op dit minimumloon. Dat betekent dus een stijging van 10,15%. Wat is de WIA-uitkering ook alweer precies en wat betekent dit voor jou als werkgever, HR professional of salarisadministrateur?

Als een werknemer zich ziekmeldt, heeft hij of zij in eerste instantie recht op 88 weken Toeslag Werk en Inkomen. Dat is dus bijna twee jaar. Er moet dan wel worden voldaan aan twee criteria, namelijk dat de werknemer niet of minder kan werken door ziekte en dat de medewerker niet het oude loon kan verdienen door die ziekte.

WGA en VIA

De WIA-uitkering bestaat uit twee verschillende componenten, namelijk de WGA en de IVA. De WGA is voor werknemers die langer dan 2 jaar ziek zijn maar in de toekomst waarschijnlijk weer gaan werken en met dat werk 65% of minder van het oude loon gaan verdienen. De IVA is voor werknemers die minder dan 20% van hun oude loon gaan verdienen en wanneer dat in de toekomst zeer waarschijnlijk zo blijft.

Wat moet is als HR-medewerker doen rondom WIA?

Als eerste is het belangrijk dat je goed inzicht hebt in het ziekteverzuim van je organisatie. Voorkomen blijft namelijk natuurlijk beter dan genezen. Wanneer je goed in kaart brengt wat het ziekteverzuim is van verschillende medewerkers, kun je misschien tijdig het gesprek met hen aan gaan en (eventueel in samenwerking met een bedrijfsarts) naar oplossingen zoeken om langdurig verzuim te voorkomen.

Diverse HR-software of salarisadministratie kan je hierbij natuurlijk helpen. Veelal is software er zo op gericht dat je handige rapportages of analyses kunt uitdraaien. Zo zie je al snel waar misschien moeilijkheden of bijzonderheden ontstaan en kun je snel actie ondernemen. Ook kun je door bepaalde automatiseringen inregelen dat je automatisch een seintje krijgt wanneer je rondom een bepaalde medewerker iets in gang moet zetten rondom uitkeringen of regelingen. Zo voorkom je problemen en veel werk wat je achteraf moet inhalen!

Wet verbetering poortwachter

Is er helaas toch sprake van onoverkomelijk verzuim, dan moet je je medewerker erop attenderen dat hij of zij zelf de WIA uitkering moet aanvragen. Hierbij is het wel belangrijk dat jij en de medewerker alle stappen uit de Wet verbetering poortwachter in het proces goed hebben opgevolgd. Anders wordt de aanvraag voor de uitkering namelijk bemoeilijkt. De Wet verbetering poortwachter houdt onder andere in:

–        Er moet een re-integratie dossier zijn opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan een plan van aanpak en uitwerken van de gesprekken die zijn gehouden. Ook een advies of oordeel van een bedrijfsarts of arbo deskundige zijn onderdeel van dit dossier

–        De formulieren vanuit het UWV zijn ingevuld en volledig

–        Het re-integratie traject is tijdig in gang gezet en er is voldoende inzet geweest om de situatie te verbeteren.

–        De melding van langdurige ziekte is gedaan bij het UWV op de juiste momenten.

Zoals je ziet zijn er best wat haken en ogen in dit proces en is het belangrijk om sommige dingen echt op tijd te doen. Met automatische reminders in jouw ondersteunende software voorkom je latere problemen!

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *