Business Ondernemen Trends Weetjes

5 tips voor het vertalen van marketingdocumenten

Als bedrijf kan het helpen om marketingcampagnes en -documentatie te vertalen. Bijvoorbeeld omdat je met je bedrijf de stap naar het buitenland wilt zetten of om een professionelere uitstraling voor je bedrijf te creëren. Wij geven je een vijftal tips om je marketingdocumenten te vertalen, om zo klanten aan je te binden en het vertrouwen van potentiële klanten te winnen.

Wanneer je de beslissing hebt gemaakt om je marketingmateriaal te vertalen naar een andere taal, is het van groot belang om bewust te zijn van bepaalde taalaspecten waar je bij andere vertalingen misschien geen rekening hoefde te houden.

Marketingmateriaal vertalen is namelijk niet zo eenvoudig als het woord voor woord vertalen van een tekst. De focus ligt met name op het zo goed mogelijk overbrengen van je boodschap op je nieuwe publiek. Wij geven je 5 tips om dit te realiseren.

Tip 1 – Denk goed na over je doelgroep

Het lanceren van een marketingcampagne in een nieuwe taal betekent niet dat je helemaal vanaf nul af aan hoeft te beginnen, maar het is wel aan te raden om met een frisse blik naar de bestaande marketingcampagne(s) te kijken.

Denk bijvoorbeeld aan welke kleuren, woordspelingen of referenties gepast zijn bij je beoogde nieuwe doelgroep en op welke manier je de boodschap het beste kunt overbrengen zonder de betekenis te verliezen. Wat in het ene land kan werken, kan in een ander land juist tegen de borst stuiten. 

Tip 2 – Maak geen directe vertalingen

Marketingcontent dat wordt vertaald moet bestaan uit eenvoudige zinnen en zo min mogelijk dubbele betekenissen of culturele verwijzingen. Hierdoor kunnen er namelijk onjuiste interpretaties of foutieve zinnen ontstaan, aangezien deze vaak cultureel bepaald zijn.

Wanneer succesvolle marketing campagnes die veel gebruikmaken van woordspelingen of lokale verwijzingen onjuist worden vertaald, kan dat de doelgroep van de nieuwe markt in verwarring brengen. Vooral bij slogans en slagzinnen valt dat op. Check je slogans en slagzinnen na het vertaalproces dan ook een keer extra, zodat je zeker weet dat ze relevant en geschikt zijn voor je internationale campagne.

Tip 3 – Houd rekening met internationale SEO

Ook voor nieuwe markten is het belangrijk om onderzoek te doen naar de woorden die veel gebruikt worden. Op deze manier kun je deze vaker terug laten keren in je vertalingen, waardoor je marketingdocumentatie veel beter aansluit op de zoekintentie van je doelgroep.

Ieder land en elke regio heeft zijn eigen zoekgewoonten op het internet, wat betekent dat de zoekmachineoptimalisatie behoeften anders zullen zijn. Om ervoor te zorgen dat je digitale marketingcontent door de juiste klanten in de zoekmachine wordt gevonden, is het uitvoeren van zoekwoordenonderzoek van cruciaal belang.

Zoekmachinepatronen kunnen bijvoorbeeld per land sterk afwijken. Net zoals je een SEO-campagne hebt gemaakt voor je bestaande markt, moet je dit dus ook doen voor de nieuwe markt door te onderzoeken welke relevante zoekwoorden en zoekstijl aansluiten bij je nieuwe publiek.

Tip 4 – Lokalisatie is belangrijk

Ga na welke zaken voor de taal en regio waar je naar vertaalt belangrijk zijn. Gebruikt je doelgroep een punt of komma om cijfers te duiden? Welke getallen brengen geluk of ongeluk. In Westerse landen is bijvoorbeeld 13 een ongeluksgetal, maar in China brengt 4 ongeluk.

Denk ook na over de kleuren die je gebruikt in je marketing materialen. In Westerse landen wordt wit geassocieerd met vrede, terwijl dat in de Aziatische culturen de kleur van rouw en ongeluk is. Het lijken misschien kleine verschillen, maar ze kunnen een grote impact hebben.

Tip 5 – Implementeer, evalueer en optimaliseer

Houd er rekening mee dat je waarschijnlijk meerdere iteraties zult moeten doorlopen om de vertaling goed te krijgen. Verwacht dan ook niet meteen een foutloos proces, het vereist een goede samenwerking en constante feedback van de mensen die aan het project meewerken.

Houd de belangrijkste statistieken in de gaten, zoals het aantal bezoekers op je pagina vergeleken met de conversieratio, om te zien hoe de vertaalde marketingcontent van je bedrijf zich vertaalt naar conversies bij het nieuwe publiek. Als het niet goed presteert, kun je dit optimaliseren. Als het wel goed presteert, kun je het inzicht dat je uit dat succes hebt verkregen gebruiken bij het opstellen van nieuwe buitenlandse marketingcampagnes.

Vertaler nodig?

Het vertalen van je marketingmateriaal is een essentiële stap wanneer je een intrede gaat doen op een nieuwe markt in het buitenland. Door middel van de bovenstaande tips kun je al een heel stuk op weg komen in dat proces.

Wanneer je voor professionele kwaliteit wilt gaan kun je ervoor kiezen om het vertalen van je marketing content uit te besteden aan een freelance vertaler of een vertaalbureau. Zij zijn erin gespecialiseerd om teksten in de juiste context te vertalen, meer diepgang te creëren en vakjargon naar behoren te interpreteren en te gebruiken.

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *