Business Ondernemen Trends Weetjes

Je IT naar de cloud verplaatsen: slim of niet?

Dit artikel gaat over de vraag of het slim is je IT naar de cloud te verplaatsen. Daar is geen simpel antwoord op. Dat hangt van de omstandigheden af.

Wat is IT?

IT staat voor informatietechnologie. Daar onder verstaan we de hardware, software en communicatievoorzieningen, die worden gebruikt voor de automatisering van bedrijfsprocessen. Ook een zzp’er zal normaliter een apparaat gebruiken om te kunnen communiceren met andere personen en bedrijven, en om (deels) de administratie daarop te doen. Grotere organisatie hebben doorgaans een of meerdere servers staan en eindgebruikers apparatuur, die middels communicatieverbindingen binnen het bedrijf gegevens uitwisselen. Er zal daarnaast communicatie met de buitenwereld plaatsvinden. We praten over een kantooromgeving. We laten de industriële omgeving hier buiten beschouwing.

Wat is de cloud?

Met cloud wordt op cloudcomputing gedoeld. Bij cloudcomputing gebruikt men geen eigen servers. De servers staan bij een ander bedrijf. Het woord cloud (=wolk) duidt op het gegeven dat een gebruiker niet hoeft te weten waar de server fysiek staat, die wordt gebruikt. De toepassingen die de gebruiker wil gebruiken, bevinden zich op een server in de cloud. Dan hebben we het over kantoorautomatisering en bedrijfstoepassingen. Het afnemende bedrijf sluit een contract met een dienstverlener over het gebruik van cloud diensten. De communicatie tussen aan de ene kant de gebruikers en aan de andere kant die cloud diensten verloopt via het internet.

Afwegingen

We zullen enige verschillen tussen het gebruiken van een clouddienst en het hebben van eigen servers bespreken. Je kunt voor een clouddienst kiezen of juist niet louter op basis van kosten, maar zijn ook andere factoren. De weging daarvan is voor ieder bedrijf weer anders.

Investeringen

Bij het gebruiken van een clouddienst is het de dienstverlener die investeert in de hardware en software voor de servers. De afnemer betaalt een vastgesteld bedrag voor de dienstverlening. In het geval van eigen servers is die betaling er niet en dient het bedrijf zelf te investeren.

Kennis

Met eigen servers dien je de expertise in huis te hebben om die te beheren en te onderhouden. Bij een clouddienst is dat een zaak voor de dienstverlener.

Afhankelijkheid

Bij het gebruik van een clouddienst bestaat er een afhankelijkheid van niet alleen de dienstverlener, maar is ook de kwaliteit van de internetaansluiting van groot belang.

Flexibiliteit

De belangstelling voor cloud computing is belangrijk gegroeid door de COVID-19-epidemie. Cloud computing biedt in principe de mogelijkheid om vanaf iedere plek met een internetaansluiting te kunnen werken. Ook is doorgaans een dienstverlener in staat om sneller te reageren op veranderingen in het gebruik.

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *